Στεφανάκια βάπτισης και παρανύφου.

Χειροποίητα στεφανάκια για βάπτιση / στεφανάκια παρανύφου.

Σχόλια