ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΘΕΜΑ ΧΙΟΝΑΤΗ

Βάπτιση στον ιερό ναό Μεταμόρφωση Σωτήρος Αλσούπολη.

Σχόλια