Νεράιδο στολίσματα, νεράιδο στολισμός, ιδιαίτερος στολισμός με νεράιδες.

Νεράιδοστολισμός μοναδικός, με νεράιδες σε όλα τα χρώματα για ένα νεράιδο-παραμύθι στη βάπτιση.
Νεράιδες με μπαλόνια, νεράιδες με λουλούδια, νεραιδό-στολίσματα μοναδικά.

 
 
 
 
 
 
 

Σχόλια