στολισμός εκκλησίας με χειροποίητες κέρινες αυτόφωτες στήλε

Ένας μοναδικός στολισμός εκκλησίας με χειροποίητες κέρινες αυτόφωτες στήλες.

Σε τιμή μοναδική... μόνο 350 euro !


Σχόλια